League Round 21-5

This round ended on Sunday, November 07, 2021 .

Dragon
Score
Hongyi Li
7d, KGS: Akira7
2 2 2 0 0 6
Clay Skibinsky
6d, KGS: Heaven
1 1 1 0 0 3
Division A1
1. Sedgwick 2. Sanford 3. Chen 4. Chen 5. Chen 6. Hu 7. Liang Score
1. James Sedgwick
5d (484), KGS: sedgwick
- 2 2 0 0 2 2 8
2. Mani Sanford
4d (319), KGS: vegmandu
1 - 2 0 0 2 1 6
3. Henry Chen
3d (284), KGS: HenryChen
1 1 - 0 0 0 2 4
4. YU-wei Chen
5d (403), KGS: mamba4ever
0 0 0 - 0 0 0
5. Jianqiu Chen
5d (462), KGS: snow
0 0 0 0 - 0 0
6. Huaijin Hu
5d (404), KGS: Brad.Hu
1 1 0 0 0 - 0 2
7. Minggao Liang
4d (385), KGS: mimi31k
1 2 1 0 0 0 - 4
Division A2
1. Xie 2. Cui 3. Bilodeau 4. Smith 5. Gong 6. Liu Score
1. Katherine Xie
3d (262), KGS: kxie2015
- 0 0 0 0 0
2. Bokang Cui
3d (237), KGS: BokangCui
0 - 1 1 2 1 5
3. Vincent Bilodeau
3d (233), KGS: Tetriste
0 2 - 1 0 2 5
4. Ryan Smith
4d (348), KGS: azazil
0 2 2 - 1 2 7
5. Ben Gong
4d (364), KGS: Bengong18
0 1 0 2 - 0 3
6. Jason Liu
2d (151), KGS: Jason
0 2 1 1 0 - 4
Division A3
1. Kuo 2. Tan 3. Stoehr 4. Hou 5. Mackenzie 6. Tang 7. Li Score
1. Crane Kuo
4d (385), KGS: cranekuo
- 1 1 1 1 1 2 7
2. Stephanie Tan
1d (63), KGS: sunbunny6
2 - 1 1 1 1 2 8
3. Marc Stoehr
2d (154), KGS: SharpEye
2 2 - 1 0 1 0 6
4. Yingzhi Hou
3d (207), KGS: houyingzhi
2 2 2 - 2 2 2 12
5. Ron Mackenzie
2d (107), KGS: lolstarz
2 2 0 1 - 1 2 8
6. Albert Tang
2d (176), KGS: al123
2 2 2 1 2 - 2 11
7. Minghan Li
1k (-1), KGS: alexlimh
1 1 0 1 1 1 - 5
Division B1
1. Zhou 2. Chen 3. Lalonde 4. Yin 5. Johnson 6. Fan-Cui 7. Petrescu Score
1. Andy Zhou
1k (-42), KGS: andyzhou
- 1 1 2 2 2 1 9
2. Grace Chen
1d (48), KGS: GraceChen
2 - 0 2 1 0 2 7
3. Mathieu Lalonde
2k (-183), KGS: stoicgo8
2 0 - 1 1 1 1 6
4. Nathan Yin
1k (-71), KGS: WeGoNathanYin
1 F 2 - 2 1 1 7
5. Reade Johnson
1k (-84), KGS: Ryddle
1 2 2 1 - 2 2 10
6. Alex Fan-Cui
2d (153), KGS: Monstralex
1 0 2 2 1 - 0 6
7. Adrian Petrescu
1k (-49), KGS: apetresc
2 1 2 2 1 0 - 8
Division B2
1. Etherton 2. Wu 3. Zhou 4. Audette 5. Wang 6. Xie 7. paiement 8. Wu Score
1. Derek Etherton
1k (-99), KGS: derkberk
- 2 2 1 1 2 1 2 11
2. Justin Wu
3k (-232), KGS: JustinWu37
1 - 2 0 1 1 1 0 6
3. Anna Zhou
6k (-574), KGS: annazhou
1 1 - 0 1 0 1 1 5
4. Dominic Audette
2k (-151), KGS: Dominic
2 0 0 - 1 0 1 0 4
5. Anji Wang
4d (356), KGS: Ralphie
2 2 2 2 - 2 2 2 14
6. Victoria Xie
1d (50), KGS: vpxie
1 2 0 0 1 - 1 0 5
7. Maxime Paiement
2k (-103), KGS: maxpz
2 2 2 2 1 2 - 2 13
8. Hayden Wu
3k (-251), KGS: HaydenW37
1 0 2 0 1 0 1 - 5
Division B3
1. Barbeau Hénault 2. fuchs 3. Huang 4. Huang 5. Mennie 6. Kerr 7. Motyka 8. Poo-Caamaño Score
1. Gabriel Barbeau Hénault
4k (-393), KGS: Goba
- 2 2 1 1 2 1 0 9
2. Peter Fuchs
6k (-529), KGS: peterfuchs
1 - 2 2 1 1 1 0 8
3. Jinyi Huang
6k (-507), KGS: lijin
1 1 - 2 1 2 0 0 7
4. Jiayin Huang
7k (-612), KGS: jiayinh
2 1 1 - 1 1 0 0 6
5. Matt Mennie
4k (-352), KGS: MarcoRosso
2 2 2 2 - 2 0 0 10
6. Grant Kerr
4k (-350), KGS: grantk
1 2 1 2 1 - 2 0 9
7. Daniel Motyka
5k (-404), KGS: Daimo
2 2 0 0 0 1 - 0 5
8. Germán Poo-Caamaño
5k (-463), KGS: gpoo
0 0 0 0 0 0 0 -
Division B4
1. Chapeskie 2. McNamara 3. Potvin 4. Meindl 5. Deugau 6. Zhou 7. Bertrand Score
1. Wayne Chapeskie
7k (-602), KGS: waynec
- 2 1 2 1 1 1 8
2. Andrew McNamara
5k (-437), KGS: drewch
1 - 1 2 2 2 2 10
3. Benoit Potvin
4k (-376), KGS: potvin
2 2 - 2 2 1 1 10
4. Rolf Meindl
7k (-685), KGS: meindl
1 1 1 - 1 1 1 6
5. Ken Deugau
7k (-602), KGS: KenDeugau
2 1 1 2 - 1 1 8
6. Angel Zhou
5k (-493), KGS: angelzhou
2 1 2 2 2 - 2 11
7. Steven Bertrand
6k (-516), KGS: siguy
2 1 2 2 2 1 - 10
Division B5
1. Woo 2. Shrestha 3. Xu 4. Otto 5. Robinson 6. Hardy 7. Schurter 8. Tang Score
1. Sun Woo
6k (-591), KGS: dingdongca
- 0 2 1 2 1 2 2 10
2. Monsoon Shrestha
5k (-470), KGS: shrestha
0 - 0 0 0 * 1 0 0 1
3. Leon Leyuan Xu
8k (-736), KGS: LeonXu
1 0 - 1 2 1 1 1 7
4. Hans Otto
6k (-593), KGS: hansdeutz
2 0 2 - 2 1 1 1 9
5. Al Robinson
8k (-791), KGS: alrobin
1 0 * 1 1 - 1 2 1 7
6. Avik Hardy
3k (-300), KGS: AvikDragon
2 2 2 2 2 - 2 1 13
7. Terri Schurter
7k (-661), KGS: buzzsaw
1 0 2 2 1 1 - 2 9
8. Della Tang
5k (-427), KGS: dl123
1 0 2 2 2 2 1 - 10
Division B6
1. Weeks 2. Zhang 3. Lalonde 4. Kuksin 5. Cui 6. Zhu 7. Qi 8. Jiang Score
1. Cody Weeks
10k (-903), KGS: cdingo
- 0 0 2 1 1 2 0 6
2. Andrew Han Zhang
16k (-1540), KGS: kirbo
0 - 0 1 0 1 0 0 2
3. Evan Lalonde
15k (-1476), KGS: evanfwa
0 0 - 1 0 2 0 0 3
4. Russ Kuksin
8k (-758), KGS: RussK
1 2 2 - 2 2 1 2 12
5. Andy Boan Cui
10k (-942), KGS: AndyCui
2 0 0 1 - 1 1 0 5
6. Jessie Zhu
12k (-1177), KGS: JessieZ
2 2 F 1 2 - 0 2 9
7. Ran Qi
13k (-1237), KGS: alphadoggy
1 0 0 2 2 0 - 0 5
8. Thomas Jiang
4k (-371), KGS: Thomas2015
0 0 0 1 0 1 0 - 2
Division C1
1. Kiselev 2. Michels 3. Kuksin 4. Bouffard 5. Chen 6. Balint 7. Chen Score
1. Kirill Kiselev
23k (-2247), KGS: Kir1310
- 1 1 1 1 2 2 8
2. Andrew Michels
23k (-2299), KGS: monkainia
2 - 1 1 0 2 2 8
3. Eric Kuksin
9k (-844), KGS: EricK
2 2 - 1 1 2 2 10
4. Alix Bouffard
7k (-651), KGS: Pepper001
2 2 2 - 1 2 2 11
5. Alicia Chen
23k (-2238), KGS: Alicia
2 0 2 2 - 0 2 8
6. Erzsebet Balint
24k (-2377), KGS: ElizabethB
1 1 1 1 0 - 1 5
7. Peiwen Chen
23k (-2219), KGS: rainexp11
1 1 1 1 1 2 - 7