Calgary Junior Go Club & Calgary Go School

The Calgary Junior Go Club & Calgary Go School is dedicated to the promotion of junior Go in Calgary area.

The club is open to every junior Go player from Kyu to Dan. Our goal is to help children and youth to improve their Go skills. We use a system of Go lessons and tournaments.

More Info

Contact

[email protected] 4039198166

Address

11161 Bonaventure Dr SE
Calgary, Alberta
T2J 6S1

Members

Name Rank Certificate
Yun Sun 4d
Angela Huang 10k 20k
Zihan(Helen) Jiang 1d 23k
Yi He Sun 20k 8k
Minghao Liu 23k 8k
Zhengyang Yang 25k 23k
Youmi Liu 19k 7k
Raymond Ruizhou Li 25k 20k
Xinghao Yin 1d 2k
Yiming Chen 25k 15k
William Ren 25k 19k
Elaine Sun 25k 13k
Derek Zhen 25k 10k
Alicia Li 25k 25k
Dorothy Wang 25k 25k
Curtis Yida Song 25k 10k
Xiang Ye 25k 20k
Jiaxing An 25k 23k
Justin Liang 19k 13k
Yuexi (Yolanda Lee) Du 19k 10k
Yannis Lee Du 23k 10k
Darren Li 18k 19k
Haoen Jiao 4k 4k
Max Zhao 25k 3k
DeAnne Zhu 25k 16k
Alvin Shan 20k 10k
Lucas Chen 25k
Olivia Jo Li 15k 10k
Andrew Han Zhang 16k 8k
Mia Isabella Li 20k 18k
Theo Huang 15k 15k
Alvin Zhang 24k
Elliot Chung 18k 15k
Patrick Yuan 7k 3k
Joyce Yuan 13k 9k
Serresa Ngai 19k 15k
Joseph Choi 10k 10k
Josiah Choi 10k 10k
Karl Yu 8k 8k
Zhikai (Mike) Yu 10k 10k
Vincent Yuan 20k 15k
Hugo Lee 1d 1k
Yuna Hwang 25k